Різне

10 грудня – Міжнародний день прав людини

10 грудня людство відзначає Міжнародний день прав людини. Свято засноване 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Крім того, в Україні щороку на честь проголошення у 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини проводиться Всеукраїнський тиждень права, який має на меті запровадження високих правових стандартів, підвищення рівня правової освіти та правової культури громадян, а також створення правової культури громадян, а також створення сильної демократичної та правової держави.
Сучасний світ неможливо уявити без прав людини, які основані на принципах свободи, рівності, справедливості і які носять універсальний характер, які є необхідними умовами життя людини в цивілізованому суспільстві і мають бути безумно визнані та охоронювані державою. Гарантії прав та свобод людини і громадянина – це передбачена Конституцією і законами України система правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюються охорона і захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.
Основним Законом на Президента України покладено обов’язок бути гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, обстоювати права і свободи громадян.
Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування посадових і службових осіб. Стаття 8 Конституції України гарантує звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, адже її норми є нормами прямої дії
Відповідно до статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гараниії їх соціального захисту” учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них надаються наступні пільги:

  • безоплатне одержання ліків;
  • першочергове безоплатне зубопротезування;
  • безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
  • 75% знижка плати за користування житлом в межах норми;
  • 75% знижка плати за користування комунальними послугами;
  • 75% знижка вартості палива, в тому числі рідкого в межах норми;
  • безоплатний проїзд всіма видами транспорту;
  • щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням спеціалістів;
  • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.