Новини

Душу й тіло ми положим за нашу свободу

і покажем, що ми, браття, козацького роду!

Сонячним і теплим видалася неділя, коли наша країна відзначала  День Державного прапора України. Сонячні промені, ніби пестили навколишні гори і долини, всіх, хто зібрався на  Верецькому пере­валі, що уславлений пам’­яттю героїв Карпатської Ук­раїни, щоб вшанувати й вклонитися їм. Тут далеко­го березня 1939 року героїв було розстріляно. Як відзначила голова РДА В. Є. Рогова, в історії кожного народу є місцевості, яким випала доля стати симво­лами його нескореності, незламності духу, могутнь­ого, цілеспрямованого по­ступу на шляху до свого су­веренного утвердження і розвитку. Для нас такими священними куточками рідного краю є Красне поле у мальовничій притиснянській долині побли­зу Хуста та Верецький пе­ревал. Тут пролилася свя­щенна кров юних, але мужніх оборонців нашого краю навесні 1939 року. Трагічні і, водночас, ге­роїчні події, які відбулися тут, для нас, сучасників, як і для нашої України були й залишаються близькими, рідними і пам’ятними.

Велич і трагедію Кар­патської України відзначив голова районної ради І. А. Щербей. Ті події стали не­вичерпним джерелом на­снаги закарпатців у бо­ротьбі за право бути госпо­дарем на своїй землі. І сьо­годні ми, вдячні нащадки, низько вклоняємося світлій пам’яті героїв Кар­патської України, їх без-завітній мужності, вірності ідеалам незалежності і со­борності. Це вселяє надію, що наша незалежна дер­жава, маючи чудову тради­цію спадкоємності по­колінь, передаючи від сер­ця до серця жар душі тих полеглих героїв, які ціною свого життя не поступили­ся перед ворогом, має доб­ре і щасливе майбутнє.

Яскравим виразом спільних думок, прагнень, побажань, мрій наших краян, учасників і свідків тих подій, стало будівницт­во величного монумента захисникам Карпатської України на Верецькому пе­ревалі.

Цей мону­мент, як і бронзовий пам’ятник Герою Украї­ни Августину Волошину в Ужгороді, вічно нагаду­ватимуть на­щадкам про світлу па­м’ять героїв Карпатської України та її            першого президента, гартувати­муть наше          суспільство, спрямовува­тимуть його на активну діяльність в ім’я неза­лежної со­борної української держави.

Слава, честь і гордість січового стрілецтва Кар­патської України полягає в тому, що вони виявили істинний патріотизм, гро­мадянську мужність і військове завзяття у нерівній битві з агресора­ми. Про це, зокрема, гаряче й щиро говорив вер-б’язький сільський голова І. П. Півкач.

До монумента полеглим героям лягають вінки та бу­кети живих квітів від район­ної влади та представників громадськості.

Й. Бігарій