Новини

Голова районної ради взяв участь у засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради

Успішну територіальну громаду  збудуємо разом –  такий лейтмотив звучав  на  Координаційній ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради, яка відбулася 6 грудня 2019 р. у Свалявській районній раді, обговорюючи питання  «Про  участь  територіальних  громад  краю  у проєктах  розвитку  територій».

Луцюк Ірина Віталіівна – менеджер програм Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» виступила з чіткою програмою дій.

Було  вирішено рекомендувати органам місцевого самоврядування спільно із територіальними громадами та із залученням виконавчої влади, асоціацій ОМС, агенцій регіонального розвитку, транскордонного співробітництва, з інвестицій, інновацій та розвитку, туристичного спрямування з метою підготовки інвестиційних продуктів (пропозицій) та залучення додаткових джерел фінансування громад зробити кілька важливих кроків. Зокрема,  активізувати міжрегіональне транскордонне співробітництво; сприяти інвестиційній діяльності, встановлювати взаємовигідні нові ділові контакти та посилити співпрацю між територіальними громадами Закарпатської області та прикордонними областями і зарубіжними регіонами, з якими підписано угоди про співробітництво. Впроваджувати проєкти міжмуніципального співробітництва від Державного фонду регіонального розвитку. Передбачити в місцевих бюджетах кошти на співфінансування проєктів розвитку територій та міжнародної технічної допомоги.Формувати ефективну систему управління громадою, у т.ч. запровадження механізму оптимального самодостатнього функціонування суб’єктів місцевого самоврядування; поширення горизонтальних комунікацій, розвиток зворотних зв’язків, покращення інструментів просторового планування, благоустрій житлово-комунальної інфраструктури, покращення і розвиток транспортної інфраструктури, модернізація інфраструктури водовідведення, водопостачання, каналізації, створення системи безпеки, налагодження системи збору, переробки та утилізації ТПВ.

Необхідно також модернізувати інфраструктуру освіти, культури, спорту, активного відпочинку, об’єктів охорони здоров’я, покращення якості медичних послуг, збереження культурно-історичної та архітектурної спадщини, розвиток креативних індустрій; створювати нові напрямки виробництва та сприятливі умови і стимули для розвитку інфраструктури підприємництва; запроваджувати нові культури та технології у фермерських господарствах та сільських домогосподарствах.

Важливо розвивати зелений, сільський туризм, створювати туристичні маршрути, розбудовувати інфраструктуру місць розміщення, харчування та логістики;впроваджувати енергоефективні і енергозберігаючі технології, альтернативну енергетику тощо.

І, звісно, проводити різні навчальні програми (семінари, тренінги) з питань створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення міжнародної технічної допомоги, впровадження та реалізації проєктів розвитку територій, що стосуються ефективного використання можливостей транскордонного співробітництва, формування конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу, розбудови інфраструктурних обʼєктів соціальної сфери, розвитку дорожньої галузі та будівництва доріг, реконструкції митних переходів, відкриття нових пунктів пропуску та ін.

Виконавчий апарат облради