Воловецька Районна Рада

Президія

Додаток

до рішення районної ради

15.12. 2015 № 20

 

СКЛАД

президії районної ради VІІ скликання

Голова президії

Голова районної ради

Заступник  голови президії

Заступник голови районної ради

Члени президії:

  1. Голови постійних комісій районної ради:

– голова постійної комісії з питань бюджету, приватизації та  комунальної власності;

– голова постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, молодіжної політики, духовного розвитку та соціального захисту;

– голова постійної комісії з питань використання природних ресурсів та землі, лісового господарства, екологічної безпеки, соціального розвитку села та АПК;

– голова постійної комісії з питань розвитку промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, малого і середнього бізнесу, інвестицій, туризму та рекреації;

– голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку.

  1. Голова районної державної адміністрації (за згодою).
  1. Уповноважені представники політичних сил, що входять до складу районної ради. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

15.12. 2015 № 20

Положення

про президію  районної  ради

І.Загальні положення

Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує погоджені пропозиції і рекомендації з питань, які будуть виноситись на розгляд ради.

Президія підпорядкована раді, її рішення мають дорадчий характер, приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії і підписуються головуючим на засіданні.

Порядок діяльності президії  районної ради визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Положенням.

Президія ради утворюється рішенням сесії  районної ради. До її складу входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, голова  райдержадміністрації (за згодою).

ІІ. Організація роботи президії  районної  ради

Засідання президії ради скликаються головою районної ради, його заступником (в міру необхідності) і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини її складу.

На засіданні президії районної ради голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських фракцій  мають право вирішального голосу. У випадку їх відсутності в засіданнях президії беруть участь заступник або секретар постійної комісії з правом голосу.

В засіданні президії з дорадчим голосом можуть брати участь депутати районної ради, які не входять до її складу, депутати обласної ради, народні депутати України, начальники  відділів та управлінь райдержадміністрації, представники громадських організацій, голови сільських та селищних рад.

ІІІ. Повноваження президії районної  ради:

Розглядає і вносить пропозиції голові ради про дату скликання сесії  районної  ради і питання її порядку денного.

Координує діяльність депутатів, постійних комісій при підготовці питань, які виносяться на розгляд президії, контролює хід виконання прийнятих президією рішень, в тому числі запитів, даних депутатами на сесії ради.

Вивчає і вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії районної ради з трудовими колективами підприємств, організацій, установ, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування.

Спільно з районною державною адміністрацією аналізує і вживає заходів щодо реалізації пропозицій депутатів  районної  ради.

Вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів  районної ради.

Спільно з комісією з питань регламенту, законності  і правопорядку аналізує і розглядає на засіданнях причини низької ефективності діяльності окремих постійних комісій і депутатів районної  ради.

Президія  районної ради має право створювати робочі групи з числа депутатів і спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень. Після подання матеріалів такі комісії припиняють свої повноваження.

Президія  районної  ради здійснює реєстрацію депутатських груп і фракцій,  розглядає їх повідомлення  та подає на затвердження сесії.

Президія районної ради попередньо розглядає клопотання щодо нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Верховної Ради України і подає на розгляд сесії обласної ради.

Діловодство президії здійснюють працівники виконавчого апарату районної  ради.

Перейти до вмісту