Новини

Щоб жити – треба вчитися!

Святковим настроєм, налаштованістю на на­вчання та працю було пронизано свято першо­го дзвоника у Кичірнянській ЗОШ І-ІІ сту­пенів. Минули для шко­лярів безтурботні літні будні й свята. Канікули запам’ятаються їм над­звичайно насиченими подіями. Відпочинок, зби­рання ягід, заготівля для домашньої худоби кормів, допомога бать­кам у випасанні корів – це не повний перелік справ, якими займалися діти цього чи не найвіддаленішого населеного пунк­ту. Набравшись сил, вони знову зібралися на пер­шому в навчальному році святі. Найурочистіші на лінійці, звичайно, най­менші – першокласники. Приємно колективу осві­тнього закладу та й усім кичірнянам те, що цьогоріч у селі спостерігаєть­ся позитивна тенденція. Діти знову сядуть за парти, де у класах ще пахне свіжою фарбою. Щоб вони були відремон­тованими, подбали педа­гогічні, учнівські колекти­ви, батьки. Найтепліші по­чуття викликає шкільна сім’я, яка, у вишикуваних колонах, підкреслювала готовність дружніми кла­сами разом з учителями йти по висхідній, рости, мужніти й озброюватись знаннями.

Звучить Гімн України. Щирим було звернення директора школи М. Ф. Ряшко до учнів, їх батьків, вчителів, гостей. Марія Федорівна привіта­ла всіх присутніх з першовереснем, побажала школярам успіхів у ово­лодінні знаннями, щоб кожен день навчального року радував новими відкриттями, а педагогам – вдячних вихованців.

Від щирого серця від депутатського корпусу районної ради, себе осо­бисто вітав учнів та вчи­телів, гостей голова районної ради І. А. Щербей. Він побажав, щоб книга шкільного життя по­повнювалася щасливими сторінками, щоб за-сіяні зерна знань зарясніли ба­гатим урожаєм. Високопосадовець вру­чив першокласникам су­мочки з шкільним приладдям.

Вітала учнів та вчителів із визначною подією розтоцький сільський голова О. В. Шулевка, яка звер­нулася з подякою до вчи­телів, запевнила, що ви­конком сільської ради і в майбутньому триматиме у полі зору питання на­вчання та виховання шко­лярів.

Щасливого шкільного життя бажала першоклас­никам їх перша вчитель­ка  Г. І. Ковач, заклика­ючи їх бути моторними, допитливими, працьови­тими й слухняними.

Вітання старшоклас­ників наймолодшим шко­лярам нагадували добрі поради братикам і сест­ричкам – успішно пройти шлях у Країні Знань, взявши все те у само­стійне життя, що здатна дати школа, щоб на ос­танньому дзвонику мож­на було тішитися плода­ми своєї праці. Ніби у відповідь першокласники голосочками, як дзвіноч­ками, висловили спільну радість,  що вони вже школярі, їх чекають парти з буквариками, що вони будуть слухати, поважа­ти й любити маму-вчительку.

Особливим було святко­ве вітання школярам від матері Х. А. Далекорей.

– Вам жити від сьогодні у великій шкільній сім’ї, знайдете тут багато нових друзів, на котрих можна по-справжньому оперти­ся. Щоб стежина до шко­ли завжди була радісною, а портфелі – важки­ми тільки від хороших оцінок.

В добрий час, в щасли­ву дорогу в Країну Знань школярів благословив на­стоятель Кичірнянського  Святоуспенського чоло­вічого монастиря архімандрит Іов. Адже сьо­годнішні школярі – завт­рашні активні громадяни України, яким доведеться розбудовувати, відстою­вати демократичні прин­ципи, робити все необхі­дне для її процвітання.

В добрий час, школярі! В щасливу дорогу педа­гоги!

Й. Бігарій

P1010020