Новини

В області розпочато розробку проекту регіональної стратегії розвитку на період 2021 – 2027 років

2 травня в облдержадміністрації за участі голови обласної ради Михайла Рівіса та в.о. голови облдержадміністрації Ярослава Галаса відбулось засідання керівного комітету з організації розробки Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021 – 2027 років. Йшлося про заходи і методику розробки стратегії, впровадження смарт-спеціалізації у стратегічне планування розвитку регіону та організаційні аспекти подальшої роботи.
Регіональна стратегія розвитку є документом, що визначає тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіону, стратегічні та оперативні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період, основні завдання, етапи та механізми їх реалізації, систему моніторингу та оцінки результатів.
Я. Галас зазначив, що керівний комітет з організації розробки Регіональної стратегії розвитку області координуватиме взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадськості, а також діяльність робочої групи із розробки Стратегії. Головним розробником та відповідальним за її організаційно-методичне забезпечення визначено департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.
«Ми маємо залучити до роботи над Стратегією якомога ширше коло експертів, а кінцевий документ повинен враховувати пріоритети області та бути максимально сучасним і актуальним», – наголосив Я. Галас.
М. Рівіс зауважив, що регіональна стратегія розвитку області є інструментом узгодження державних, територіальних і галузевих інтересів та планів. Це узагальнююча концепція дій, модель досягнення цілей, яка визначає пріоритети і основні  напрями діяльності галузей господарського комплексу області. Метою цього стратегічного документу є створення умов для забезпечення сталого розвитку регіону та підвищення його конкурентоспроможності.
Також голова облради зазначив, що враховуючи нерівномірність регіонального розвитку, необхідно спрямувати зусилля органів влади та громадськості на розв’язання проблем розвитку і стимулювання конкурентних засад економіки, а також рівного доступу населення до соціальних, адміністративних та інших послуг.
«До Стратегії розвитку області слід включити питання стратегічного планування ремонту дорожньої інфраструктури. Ця проблема турбує як жителів області, так й інвесторів та вже працюючий бізнес. Мусимо враховувати, що кількість населення, яке користується тією чи іншою дорогою, – важливий критерій при визначенні проектів до фінансування», – наголосив М. Рівіс.
Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Денис Ман ознайомив членів керівного комітету з результатами анкетування, що мало за мету врахування думки максимальної кількості мешканців області, визначення пріоритетів та підготовки якісної, об’єктивної  Регіональної стратегії, зокрема щодо основних ресурсів та критеріїв для перспективного розвитку області, проблем та заходів, спрямованих на їх вирішення, місії регіону тощо.
Презентуючи методику розробки, проведення моніторингу та оцінки результатів реалізації регіональних стратегій голова правління агенства місцевого розвитку та інформаційних ресурсів «Європоліс» Олег Лукша відзначив, що Стратегія розвитку області жодним чином не спонукає до вирішення усіх проблем, а стимулює працювати з пріоритетами, важливим для області.
Мирослава Лендьел, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «УжНУ», наголосила на важливості синхронізації майбутньої Стратегії з існуючими в Європейському Союзі механізмами підтримки місцевих та регіональних проектів.
Наголошуючи на змінах до законодавства, М. Сюсько, радник з питань регіонального розвитку Закарпатського Центру розвитку місцевого самоврядування, відзначив, що смарт-спеціалізація, застосування якої стало обов’язковим критерієм хоча б для однієї з цілей Стратегії, – це місцевий підхід, що опирається на місцевих ресурсах, соціально-економічних викликах та можливостей зростання конкурентоспроможності регіону.
В результаті обговорень керівний комітет схвалив Заходи щодо розробки Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021 – 2027 років та плану заходів з її реалізації.
Детально про розробку стратегічного документу розвитку області можна дізнатися на офіційній веб-сторінці облдержадміністрації у розділі «Економічний блок» – підрозділ «Регіональні програми розвитку».