Новини

Збагачують духовну скарбницю

Споконвіку пісня й танець, музика й слово, витвори майстрів народної твор­чості були оберегами історичної пам’яті, які живили і зміцнювали націю. Мало кому вдалося не бути причетним до самодіяльної творчості, до виступів в художніх колективах, танцювальних ансамблях у шкільні та юнацькі роки. Про­ходять роки, століття, з’яв­ляються нові традиції, смаки,  але народна культура, народні звичаї, пісня і танець, музика, слово і книга залишаються вічними. Вартовими цих надбань були і залишаються культпрацівники.  Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мис­тецтва відзначається 9 листопада разом із Днем української писемності та мови.

Всіх їх, куль­тосвітніх працівників, ве­теранів культосвітньої ро­боти, учасників худож­ньої самодіяльності, майстрів народного мис­тецтва вітали днями з професійним святом у районному будинку культури. Поетичними рядками вшановували тих, хто невтом­ною працею та вагомими здобутками збагачує духовну скарбницю нашого народу.

Щиросердечно вітав із Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мис­тецтва – всіх, хто присвя­тив себе благородній справі – зберігати, розви­вати та примножувати безцінні духовні скарби нашого народу заступник голови райдержадміністрації І. В. Сличко.

– Майбутнє нашої держави неможли­ве без розвитку культури, адже вона робить люди­ну особистістю, формує національну свідомість, зберігає, розвиває і відтворює безцінні ду­ховні скарби нашого на­роду. Ви даруєте людям радість, несете культуру до кожного серця, кожної душі, а разом з тим, при­множуючи велич нашого народу, своєю плідною творчою працею та си­лою духу звеличуєте рідну Україну.  Вірю, що професіоналізм та ду­шевність наших праців­ників будуть успішно на це працювати, – відзначив промовець.

Приєдналася до при­вітань і побажала міцного здоров’я, добра, благопо­луччя, процвітання, а та­кож натхнення винуват­цям свята заступник керуючого справами  виконавчого апарату районної ради Н. Й. Жогно. Нехай це свято відгукнеться у ду­шах гордістю за українсь­ку культуру, рідне слово, мову, славну історію, адже саме культура і мова об’єднані в царині духовних цінностей кожної людини і всього сус­пільства. Твор­чого натхнення і життєвих перемог побажала Неля Йосипівна культосвітнім працівникам району.

Затим спільні грамоти райдержадміністрації та районної ради за вагомий вклад у розвиток культу­ри району та з нагоди свята  Всеукраїнського дня працівників культури й аматорів народного мистецтва заступник голови рай-держадміністрації І. В. Сличко та заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради Н. Й. Жогно вручили завідуючій Щербовецьким сільським клубом Н. М. Глебені,   заві­дуючій За-дільською сільською бібліотекою М. М. Малильо та викладачу  Н.Ворітської музичної школи О. М. Зейналовій.

Вітаючи культпраців­ників, начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації В. Ю. Хміль зауважила, що пра­цівниками культури проводиться значна робота, яка сприяє утвер­дженню укра-їнської дер­жавності. Вони підтримують народне мистецтво, проводять роботу з дітьми та молоддю, при­щеплюючи їм любов до музики, образотворчого мистецтва, працюють на розвиток колективів ху­дожньої самодіяльності, залучаючи їх до різних заходів, реагують на сус­пільно-політичні події, відзначають державні та культурні дати, тобто втілюють державну по­літику в сфері культури, збагачують найцінніше, найпотрібніше кожній лю­дині – духовність. Валентина Юріївна побажала, що дуже важ­ливо для працівника такої своєрідної   сфери,   як культура – це натхнення, щоб у доброму здоров’ї і гарному настрої щодня приступали до праці, не зважаючи на те, якими знаками питання насто­рожує нас завтрашній день, були сильними ду­хом і терплячими, про­фесійно та віддано вико­нували свої обов’язки, берегли й примножували традиції нашої неповтор­ної культури.

В. Ю. Хміль нагородила грамотами відділу куль­тури і туризму РДА вик­ладача Воловецької школи мистецтв Ю. І. Тимковича та бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму РДА Л. М. Хміль.

– Завдячуючи вам, ми вчимося любити рідний край, пісню і танець нашого  народу, що, у свою чергу, сповнює нас високими патріотичними почуттями, – наголосила у своєму виступі директор Нижньоворітської музичної шко­ли В. О. Вайдич.  – Культура завжди була обличчям народу, своєї країни. Саме культурні звичаї, одяг, обряди відрізняють один народ від іншого. Сьогодні ми переживаємо не найк­ращі часи, але культура України була і залишаєть­ся однією із найколоритніших у світі. Щиро ба­жаю щедрих творчих ужинків та людської вдячності за нелегку, але таку потрібну людям пра­цю. Завдяки творчому неспокою та громадсько­му подвижництву май­стрів культури та мис­тецтв, народна та про­фесійна культура вро­дила духовними здобут­ками. Валентина Олександрівна подякувала за про­фесіоналізм, старанність та наполегливість працівникам культури і побажа­ла їм подальшого розвит­ку й процвітання.

Збереження культурно­го спадку і шанування своїх видатних земляків може стати для нас не тільки приводом для гор­дості, але й запорукою подальшого культурного розвитку та творчої насна­ги.

Привітання та слова вдячності висловлювали винуватцям свята директор ра-йонного будинку культури   М. В. Більська, директор Воловецької школи мистецтв      Л. М. Уліганець та голова профспілкового комітету працівників культури Н. І. Роман, яка за багаторічну і сумлінну працю  нагородила грамотою голову профкому Нижньоворітської музичної школи  С. Ф. Бомбушкар.

Привітання та побажання тісно переплелися цього дня з виступами викладачів та вихованців Нижньоворітської музичної школи й Воловецької школи мистецтв. Гучні оплески отримав номер із старовинним верховинським обрядом „Обзори”  у виконанні учасників фольклорно-етнографічного колективу „Верховинка”.

Й. Бігарій